NOVA PROGRAMACIÓ DEL BÒLIT, CENTRE D'ART CONTEMPORANI. GIRONA

Tardor 2021-2022

 

Els grans temes protagonistes de la temporada 2021-22 són els artistes a les escoles; la cultura fluvial; les petromasculinitats; l'univers sonor de Pere Portabella i els poetes catalans; el narcohumanisme o el món com a farmàcia; l'univers sonor, pictòric i literari dels insectes; la intel·ligència artificial i el cànon artístic; la desorientació vital; l'anormalitat psíquica i física, i el llegat pictoricopoètic d'Hélène Cixous.

 

El Bòlit es presenta com un centre de creació, recerca, pensament i vida pública. Si bé hi ha dues idees que es van repetint constantment (el diàleg i l'ecosistema), els àmbits temàtics que funcionaran de brúixola són el pensament tàctic i l'esfera pública; els materialismes, la tècnica i la bellesa; el territori i la zonificació i, finalment, els desplaçaments i la memòria.

 

Més informació i materials de premsa aquí