Equip

 
 

Direcció: Ingrid Guardiola

Equip tècnic: Farners Cabra i Diana Sans

Administració: Consol Vilà

Medació: Núria Gascons

 

Bústia general

 info@bolit.cat