Servei Educatiu del Bòlit

 

El Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, pren el seu nom d'un joc o esport arrelat a la ciutat, una mena de beisbol que alhora està molt estès arreu i que es planteja en forma de diàleg físic entre els seus jugadors. Un joc, per tant, tant local com universal, i basat en les nocions de comunicació i intercanvi. Com succeeix amb altres passatemps i activitats populars, tan necessaris en el desenvolupament de les relacions amb allò que ens envolta, en origen probablement també encloïa una dimensió màgica: la predicció de l'avenir.

 

Així, jugant al bòlit no només aprenem la realitat, sinó que aprenem a fer-la i avancem quelcom del futur. Si a tot això li afegim que la paraula "bòlit" sona igual que "bòlid", l'automòbil de competició que fa pensar en velocitat i canvi, resulta evident que El Bòlit és una institució en constant moviment. O, dit d'altra manera, en moviment amb el món que l'envolta.

 

En aquesta línia, el Servei Educatiu del Bòlit (SE) ens oferim com un servei cívic que, des de posicionaments contemporanis, contribuïm a la construcció d'una comunitat ciutadana al voltant de l'art contemporani, a acostar l'art contemporani i a formar amb l'art contemporani. La contemporaneïtat, doncs, és el nostre temps de joc, així com la deslocalització, la proximitat i la formació de territori són el nostre terreny.

 

Convidem tothom a participar, i ho fem en equip amb altres institucions que engrandeixen i enriqueixen una estratègia basada en la reflexió sobre el fet pedagògic en relació al fet artístic. Les nostres didàctiques són obertes, inclusives i respectuoses, i cerquen el creixement compartit mitjançant una mirada acurada i un diàleg de tu a tu. Per participar en les iniciatives del SE només calen curiositat i ganes; la resta, la posem nosaltres!

 
 

Descarrega el document Bòlit: Servei Educatiu

bolit-servei-educatiu-comunicacio-funcional.pdf (1.060,38 KB)