BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEIS ARTÍSTICS PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA VINCULAT AMB LA TÈCNICA DE DEL GRAVAT

 

Convocatòria en col·laboració amb l'Escola Municipal d'Art de Girona

L'objecte d'aquest concurs és la selecció d'un projecte de creació artística vinculat amb la tècnica del gravat amb l'objectiu de promoure la creació contemporània en gravat a la ciutat, a través d'una estada creativa en modalitat d'artista resident.

 

Dotació: 1.150€

Residència: del 2 al 29 de setembre de 2019

Termini: 21 de juny de 2019

 

Consulta la convocatòria

Ves a l'e-tauler

Consulta les bases reguladores

concurs-de-projectes-per-al-desenvolupament-drun-projecte-de-creacio-artistica-vinculat-amb-la-tecnica-de-del-gravat_web.pdf (94,96 KB)

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE DUES BEQUES PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA - BÒLIT RESIDÈNCIA GIRONA CREATIVA EN L'INTERCANVI AMB LA CHAMBRE BLANCHE (QUÉBEC) I EL PROJECTE RAD'ART DE L'ASSOCIAZIONE ARTÉCO (ITÀLIA)

 

La Chambre Blanche

Dotació: 3.100€ + 600€ per desplaçaments

Període de residència: del 7 de setembre al 2 de novembre de 2019

Termini: 11 de juny de 2019

 

Projecte Rad'Art

Dotació: 1.650€ +150€ per desplaçaments

Període de residència: del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2019

Termini: 11 de juny de 2019

 

Consulta la convocatòria 

Ves a l'e-tauler

convocatoria-de-residencies.-intercanvi-amb-la-chambre-blanche-quebec-i-el-projecte-radrart-italia-.pdf (132,86 KB)

 

BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE COMISSARIAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BÒLIT MENTOR 2019 - 2020

 

Selecció d'un  projecte de comissariat consistent en desenvolupar propostes de creació i educació artística dins el marc del programa Bòlit Mentor. El  projecte haurà d'incloure la proposta de selecció de tres artistes per tres projectes de residència a tres instituts d'educació secundària.

 

Dotació: 5.000€

Termini: 7 de juny de 2019

 

Consulta la convocatòria i l'annex

Ves a l'e-tauler

bases-del-concurs-de-projectes-per-a-l-adjudicacio-drun-contracte-de-comissariat-per-al-desenvolupament-del-projecte-bolit-mentor-2019-2020.pdf (112,33 KB)