BASES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER AL NOMENAMENT D'UN/A FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTESCALA AUXILIAR, PER PRESTAR ELS DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE CENTRE D'ART    

 

És objecte de la present convocatòria el nomenament d'un/a funcionari/a interí per programes, escala d'administració especial, sotsescala auxiliar, per prestar els serveis de tècnic/a auxiliar de Centre d'Art.

 

El nomenament ho serà en la modalitat de funcionari interí per programa per l'execució del "Programa d'Exposicions i Activitats del Bòlit, Centre d'Art Contemporani" finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal de prestar els serveis de Tècnic/a Auxiliar de Centre d'Art, per la durada del programa previst per 36 mesos, subjecte a la pròrroga del finançament per part de la Generalitat de Catalunya.

 

La jornada laboral serà de 35 hores setmanals distribuïda d'acord amb les necessitats del servei, i amb unes retribucions brutes mensuals de 1.659,48 euros.      

 

L'horari està distribuït en quatre dies laborables i dos en cap de setmana, essent tres de les jornades en horari partit: dimarts i dimecres de 8.45 a 14.15 h, dijous i divendres de 9.45 a 14.15 h i de 16.45 a 20.15 h, dissabtes d'11 a 14 h i de 17 a 19 h i diumenges d'11 a 14 h. Dilluns i festius, no es treballa.    

 

Descarrega les bases i documents associats

Bases

bases-seleccio-tecnic-auxiliar-de-centre-d-art.pdf (217,96 KB)

 
 

Proposta redactada pel Comitè Impulsor del Centre d'Art de Girona el 2005

01-annex-1-document-director.pdf (40,71 KB)

 
 

Memòria de redefinició del Bòlit aprovada el 20 de juliol de 2017

02-memoria-i-projecte-del-bolit-2017-2023-signada.pdf (193,22 KB)

 
 

 

TEMA 14. Informació sobre la previsió de relació de col·laboració del Bòlit amb el futur Museu d'Art Modern i Contemporani

 

03-informacio-pla-de-reordenacio-museistica.pdf (62,94 KB)

 
 

Decret 60/2020 de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya

04-decret-60-2020-xarxa-equipaments.pdf (91,22 KB)

 
 

Proposta de programació i pressupost 2020 i 2021

05-programacio-bolit-2020-2021.pdf (128,95 KB)

 
 

Descripció dels espais del Bòlit

06-descripcio-espais-bolit.pdf (1.860,40 KB)

 
 

Memòria 2008 del Bòlit

07-memoria-activitat-2008.pdf (206,71 KB)

 
 

Memòria 2009 del Bòlit

07-memoria-activitat-2009.pdf (367,23 KB)

 
 

Memòria 2010 del Bòlit

07-memoria-activitat-2010.pdf (359,23 KB)

 
 

Memòria 2011 del Bòlit

07-memoria-activitat-2011.pdf (451,65 KB)

 
 

Memòria 2012 del Bòlit

07-memoria-activitat-2012.pdf (298,59 KB)

 
 

Memòria 2013 del Bòlit

07-memoria-activitat-2013.pdf (261,57 KB)

 
 

Memòria 2014 del Bòlit

07-memoria-activitat-2014.pdf (260,62 KB)

 
 

Memòria 2015 del Bòlit

07-memoria-activitat-2015.pdf (526,88 KB)

 
 

Memòria 2016 del Bòlit

07-memoria-activitat-2016.pdf (267,14 KB)

 
 

Memòria 2017 del Bòlit

07-memoria-activitat-2017.pdf (374,12 KB)

 
 

Memòria 2018 del Bòlit

07-memoria-activitat-2018.pdf (772,41 KB)

 
 

Memòria 2019 del Bòlit

07-memoria-activitat-2019.pdf (650,26 KB)