Equip

 
 

 

Direcció: Carme Sais

Equip tècnic: Farners Cabra i Diana Sans

Administració: Consol Vilà

Suport administratiu i públics: Megan Descayre

 

Bústia general

 info@bolit.cat