BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA DINS EL BÒLIT RESIDÈNCIA GIRONA CREATIVA

 
 
 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A L’INTERCANVI DE RESIDÈNCIES CREATIVES DINS DEL BÒLIT RESIDÈNCIA GIRONA CREATIVA