El Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona va començar la seva programació a l'octubre de l'any 2008. Des del principi de les seves activitats, el Centre ha inclòs diferents programes educatius destinats a infants, famílies, professionals de l'art i públic en general. Actualment volem consolidar les línies de treball que han aconseguit millor resposta per part del públic i alhora, apostar per noves propostes educatives. Així doncs, seguint amb la seva vocació de construir discurs, vincles i diàleg amb el seu context, el Bòlit pren l'educació com un dels àmbits des d'on actuar i treballar pel foment de nous públics i de la pràctica de la creativitat, en el si de la societat.

 

Conscients que aprendre és inherent a les experiències culturals de qualitat i que cal explicar l'art contemporani per tal de facilitar-ne la seva comprensió, volem generar diferents activitats de manera estable i transversal a les exposicions, programes i projectes que es realitzin al Bòlit i al territori.

 

La intenció educadora ha de revestir qualsevol acció del Bòlit, per aquest motiu tractarem de forma especial la comunicació que tindrà cura de ser un element educatiu més per facilitar la comprensió de l'art contemporani a les persones de totes les edats. Per altra banda, plantegem que el Centre d'Art ha de complir una funció pública i el projecte educatiu serà un del principals serveis públics que el centre oferirà a la societat.

 

El projecte educatiu del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona té com propòsit oferir experiències que promoguin aprenentatges per a la ciutadania entorn l'art contemporani.  Per aquest motiu, el centre treballa per tal d'aconseguir que els continguts, activitats i exposicions que es duen a terme s'adaptin a una gran diversitat de públic.

 

Des del moment en què l'art es crea en i per a la societat, és segur que aquest té una funció social. Per aquest motiu des del nostre centre treballarem amb el compromís d'educar la mirada que la societat té envers l'art i així escurçar la distància que hi ha entre la societat i l'art contemporani.

 

El nostre compromís és, per tant, acostar la població a l'art, sensibilitzar a la ciutadania per tal d'informar de que la creació artística és pròpia de la nostra societat i que aquesta influeix per què es produeixin canvis en l'entorn (nous models de comunicació...), en el pensament (ens ajuda a comprendre el nostre entorn) i, a vegades, en les presa de decisions per tant, en les actuacions.  Es pretén oferir als destinataris l'oportunitat d'intercanviar i adquirir nous coneixements, de forma que les activitats, exposicions, tallers... que es realitzin al Bòlit es converteixin en un espai on poder fer un intercanvi de coneixement, descoberta, imaginació i creació.

 

Mitjançant diferents metodologies i models de comunicació es vol contribuir a la conscienciació de la ciutadania, de que l'art ens pot servir com a recurs per a la cohesió social i  la formació ciutadana, i d'aquesta manera donar sentit i valor als aprenentatges que puguin adquirir els usuaris.

 

La cultura i les arts són un instrument per educar, permeten utilitzar llenguatges no formals capaços d'apropar a tota la ciutadania i donar un sentit educatiu i pedagògic per integrar a la població en el context social. Les escoles transmeten la cultura a les noves generacions, nosaltres treballarem per què es creï cultura per a l'educació. Ens esforçarem per facilitar la informació necessària per aconseguir que l'aprenentatge de l'art sigui quelcom conjunt, de tota la societat, que serveixi com a recolzament per integrar l'expressió artística com a recurs didàctic dins o fora de l'aula, per què es fomenti la innovació en les arts visuals i, es produeixi i es transmeti una cultura de qualitat.

 

El que es pretén és estimular la imaginació, la creativitat, la capacitat reflexiva i educar la mirada per despertar en els usuaris sensacions, sentiments i interès per l'Art Contemporani, per la societat i el context en que vivim, el nostre entorn més immediat en primera instància sense deixar de considerar la visió del món. Promovent el diàleg intercultural per aconseguir una societat participativa, cooperativa, activa, sensibilitzada... per tal d'aconseguir la integració i cohesió social que necessitem per descobrir noves realitats i valors com la tolerància; i d'aquesta manera utilitzar l'art com a recurs per a la formació i aprenentatge d'aquella ciutadania compromesa amb la nostra cultura.

 

Amb l'afegit de que Girona s'identifica amb el concepte de Ciutat Educadora i el projecte educatiu del Centre d'Art ho té en compte i comparteix la filosofia que aquest lema comporta. En definitiva, el que volem aconseguir és que a partir de l'educació i a través de diverses experiències es desenvolupi una consciència critica i compromesa per part de la societat entorn l'art contemporani.

 
 

Projecte Educatiu de Centre

pec-bolit-18-06-2013.pdf (450,20 KB)