"Retrat de l'artista adolescent"

(Beca Bòlit Mentor)

Marta Sureda/Joanot Cortès, Marla Jacarilla i Dani Medina

Comissari: David Santaeulària

Del 18 de gener al 4 maig

Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar

 
 

Girona.doc /  Joanot Cortès - Marta Sureda

 

Girona.doc és un projecte dirigit per Joanot Cortès (Vic, 1982) i Marta Sureda (Girona, 1979), que, a partir del documental, vol reflexionar sobre la creació audiovisual, tot adquirint un aprenentatge pràctic i teòric a través de la participació en tot el procés (des de la filmació a l'edició) i amb el visionat i el comentari d'obres de referència. El taller, desenvolupat amb alumnes de l'IES Rahola de Girona, s'ha dividit en diversos exercicis en què els alumnes han deixat testimoni del seu entorn (retrats de personatges, espais emblemàtics, la vida quotidiana, esdeveniments concrets, etc.) per tal d'aconseguir documentar audiovisualment l'essència social i urbana de la seva ciutat. En aquest procés han passat d'analitzar allò més proper i les seves inquietuds, a endinsar-se en el dia a dia d'àmbits més lúdics (les fires de Girona i el circ Raluy) o en problemàtiques socials candents (els desnonaments i la crisi econòmica). El resultat d'aquest treball conjunt es desplega en dos apartats diferents: una videoprojecció en la qual els artistes (Marta i Joanot) fan una edició personalitzada, que transcendeix el simple resum dels fets, i un blog, consultable a l'espai de documentació, on se sistematitza tot el treball realitzat, específicament, pels alumnes: autoretrats, "minuts Lumière", confessions, making off, reportatges, etc. En ambdós casos es pot veure com el trànsit entre l'aprenentatge de la tècnica i els resultats finals ha anat aparellat amb un qüestionament sobre l'objecte d'estudi. L'evolució del "com?" al "per què?" ha sigut la clau de volta que ha permès transcendir un aprenentatge acadèmic convencional o, en tot cas, l'ha dotat de noves eines.

 

Bloc de girona.doc

 
 

"La prima bastarda de Stephen Dedalus" / Marla Jacarilla

 

El projecte Trending Topics, quaderns de bitàcola, megapixels i recursos narratius, de Marla Jacarilla (Alcoi,1980) proposava als alumnes del IES la Bisbal un acostament reflexiu al món del cinema i, en concret, a com aquest ha abordat en els últims vint anys els retrats de personatges adolescents. En el cinema actual, s'aborden problemes reals? Es creen personatges creïbles? És el cinema un mirall en el qual veure's reflectit o una manera d'escapar de les rutines diàries? Partint d'aquestes preguntes, i analitzant fragments de pel·lícules, peces de videoart, textos literaris i obres d'art, es va dur a terme un projecte de vídeo col·lectiu estructurat per capítols, cadascun dels quals va ser realitzat per un grup de treball de quatre alumnes. Aquests treballs es poden visualitzar a la zona de documentació de l'exposició.

En paral·lel a aquest projecte, Marla Jacarilla ha creat una nou treball: "La prima bastarda de Stephen Dedalus" en el qual, tergiversant i rebatent la coneguda teoria dels "sis graus de separació" intenta trobar punts de contacte entre Stephen Dedalus (alter ego de James Joyce) i R (heterònim de la pròpia artista). Aspectes que també havien estat tractats en el taller amb els alumnes -com l'adolescència, l'autoretrat, la ficció biogràfica- es posen en joc per donar pas a una sorneguera tragicomèdia en cinc actes que, entre moltes altres coses, planteja un exercici metalingüístic sobre la manera d'explicar històries. No es tracta de la versemblança de les possibles relacions entre els dos subjectes sinó de les estratègies que es fan servir per aconseguir-ho i de fer evident que la manera d'encaixar (o no) els records condiciona els nostres relats biogràfics. "La prima bastarda..." suposa una nova aportació a la particular sèrie "Elucubraciones en torno a esa serie de características que debería tener -o no- la literatura del futuro".

 

Bloc de Marla Jacarilla

 
 

TACET* / Dani Medina

 

Dani Medina (Barcelona, 1983) proposa en el projecte Tacet una lectura i intervenció de l'entorn de l'IES Brugulat de Banyoles (on s'ha desenvolupat el procés) a través de l'experimentació sonora. Des d'una perspectiva global, el projecte Tacet tracta d'entendre una ciutat dins d'una altra ciutat i l'IES com aquell espai on es condensa i s'aïlla la ciutat. Enlloc de pensar que el centre lectiu és un reflex de la ciutat, es tractava de veure-ho com una ciutat "comprimida" i "ampliada" alhora, dins els límits del propi institut. La investigació s'ha articulat en tres eixos: 1. gènere i sexualitat, 2. immigració i diversitat cultural  i 3. autonomia i autogestió. Els estudiants han buscat ressonàncies amb moviments socials que tenen lloc a la ciutat contemporània i han centrat l'"oïda observadora" i la "mirada sonora" cap als nodes d'interès de cada un dels activismes per llegir la distribució del seu entorn a partir del gènere, el sexe, l'ètnia, els espais d'autonomia, etc.  Tacet ha tingut un desenvolupament en paral·lel a la ciutat de Girona a partir d'un recorregut guiat amb quatre activistes de la ciutat que treballen en diversos àmbits d'atenció social. En un moment determinat, les dues propostes han fet una trobada (un passeig sonor) en la qual han intercanviat punts de vista i experiències que han permès contrastar i enriquir el resultat final.

 

*tacet:  és una expressió provinent del llatí que significa "silenci". És un terme musical que indica que un instrument no toca durant un període de temps llarg, generalment un moviment sencer. Quan a la partitura hi ha un tacet, l'intèrpret continua estant a l'escena però sense tocar res. John Cage va fer servir aquest terme com a instruccions per a la famosa obra 4'33'' per indicar al músic que no havia de tocar res durant els tres moviments de la peça. Fent preeminent el silenci, estava donant instruccions per posar l'oïda al centre. 

 

Web de TACET