BÒLIT EMPRÈN 2015

 

Què és Bòlit Emprèn?

L'alta presència d'artistes, creatius i professionals que treballen a l'entorn de la creativitat  a Girona ha fet néixer el projecte Bòlit Emprèn, un servei que vol ajudar a aglutinar, donar visibilitat, estructurar, dinamitzar i posar en valor el sector econòmic emergent i creixent de les empreses creatives i els professionals de les arts i la creació contemporània.

 

Què són les indústries creatives?

Són activitats que tenen l'origen en la creativitat individual, l'habilitat i el talent. Inclouen els cicles de creació, producció i distribució de béns i serveis que empren la creativitat i el coneixement intel·lectual com a matèria primera. Hi ha exemples en forma d'iniciatives individuals d'autoocupació, de petites i mitjanes empreses, del treball cooperatiu i de l'emprenedoria.

 

Quins serveis ofereix  Bòlit Emprèn?

Bòlit Emprèn ofereix un catàleg de serveis adreçats a professionals i empreses del camp artístic i de la creativitat en general però amb especial atenció a les arts visuals:

 

Assessorament als artistes i als creatius emprenedors: a l'oficina de suport s'ofereix assessorament i orientació sobre autoocupació, l'elaboració del pla d'empresa o del projecte creatiu, coaching sobre productes o curricular, orientació sobre ocupabilitat i encaix en el sector cultural, artístic i creatiu.        

 

- Formació:  cursos que tenen per objectiu contribuir a l'increment i millora de les competències professionals dels artistes i creatius amb l'objectiu d'afavorir l'ocupació i fomentar noves formes d'autoocupació en el sector.

 

- Plataforma llançadora de projectes: el projecte de La Volta és una prova pilot que ofereix un nombre limitat d'espais compartits que actuen com a botiga-taller a mode de plataforma llançadora de projectes i empreses creatives.

 

Visibilitat: tot professional vinculat a la creació contemporània que ho desitgi pot ser inclòs al catàleg d'empreses creatives de la ciutat de la web app BEIGAC. Aquest ofereix als professionals la possibilitat d' interconnectar-se entre ells, oferir els seus productes i serveis i buscar noves formes de col·laboració.  

 

 

 

 

 
 

Consulta la memòria del Bòlit Emprèn 2013

memoria-digital-bolit-empren-2013.pdf (2.729,79 KB)

 
 

Consulta la memòria del Bòlit Emprèn 2014

memoria-digital-bolit-empren-2014.pdf (3.623,81 KB)