Lloc, memòria i salicòrnies

Ivó Vinuesa, Isadora Willson, Jordi Morell, Esteve Subirah  i Joan Vinyes

Comissariada per Martí Peran

Del 14 de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019

Inauguració divendres 14 de desembre a les 19h

Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar

 
 

Jordi Morell

La Pletera: un cas d'entretemps

2015-2018

Impressions digitals. Mides variables

 

El treball és una aproximació personal  i atenta a l'entretemps que ha afectat l'àrea de la Pletera durant tot el procés de regeneració. En aquest interval específic de temps se solapen processos de desaparició (la urbanització) i aparició (la regeneració biològica), es combinen rastres de l'acció natural amb l'acció humana i s'interseccionen  capes que emergeixen cap a la superfície amb d'altres que s'enfonsen i es foraden. En aquesta dinàmica constant, el territori esdevé un arxiu inestable de tota mena de senyals i materials. El projecte proposa treballar amb el registre d'aquesta activitat ambivalent del territori creant diferents relats paral·lels de caràcter poètic, científic o documental sense cap jerarquia. Tota la documentació esdevé així un testimoni de l'experiència del lloc que insinua l'entretemps com a única categoria temporal capaç de consignar la naturalesa inestable de qualsevol territori.  

 
 

Esteve Subirah

Forma 26 Pletera

2015-17

Intervenció a la Pletera
Resta d'urbanització, formigó gunitat, pigment colorant negre, 1500 x 600 x 170 cm.

 

Malgrat que en el procés de regeneració de la Pletera era previst desmantellar tot el passeig pavimentat, el projecte d'Esteve Subirah n'ha conservat un fragment -corresponent a l'1% del total- que, un cop s'ha recuperat la cota natural, ha esdevingut una plataforma de 90 m2 que ha estat consolidada mitjançant el sistema de pedra seca i un tractament de formigó projectat. Aquesta resta de la urbanització roman, doncs, com una plataforma exempta, una mena de no monument que, en lloc de commemorar res, més aviat convida a fer-ne un ús ocasional en qualitat d'espai disponible, mirador i punt d'escolta. Forma 26 Pletera és, per tant, un treball d'arqueologia de futur, una marca feta de resta que queda a disposició per a usos futurs imprevisibles. Per tal d'emfasitzar això, el treball es complementa amb una sèrie de registres sonors capturats des de Forma 26 Pletera durant tot el procés de regeneració de l'indret. 

 
 

Ivó Vinuesa

HUMAN NATURE 

4 vídeos simultanis

 

La primera fase de la urbanització de l'àrea de la Pletera que es va executar el 1988 no ha estat afectada pel projecte de restauració de la maresma. Una illa de cases roman al costat del paratge natural recuperat. HUMAN NATURE és un projecte cinematogràfic articulat en quatre capítols estacionals que, mitjançant un estil narratiu que emula amb ironia el to èpic dels documentals de natura, proposa una aproximació al peculiar ecosistema urbà d'aquestes cases d'estiueig que conviuen amb un entorn natural recuperat. El resultat és una paradoxa. Si en primera instància l'espai urbanitzat hauria de provocar una activitat constant i cridanera atesa la presència humana, contrastada amb l'assossec que es pressuposa a l'espai natural, el que s'esdevé és quasi el contrari: mentre l'àrea de la maresma és objecte d'un tràfec continu, a voltes de caràcter subtil però tenaç, la urbanització travessa les estacions de l'any de forma quasi impertèrrita abans no arriba el brogit de l'estiu.

 
 

Joan Vinyes

S/T

2015-2017

Intervenció a la Pletera

Columnes recuperades

 

El projecte proposa construir una ruïna mitjançant una sèrie de columnes procedents de l'enderroc de les rotondes de l'antic passeig urbanitzat. L'objectiu és fer present un fragment de la Pletera urbanitzada que, més enllà d'evocar el passat immediat de l'indret, romangui com un element descontextualitzat  i sotmès a un procés d'interacció amb l'ecosistema natural de l'entorn recuperat. Les columnes, soterrades de forma escalonada, instal·len el temps en una doble direcció: tan aviat sembla que s'enfonsen com que emergeixen de sota terra. Aquesta ambivalència es redobla amb el comportament natural de l'aiguamoll, que en el seu cicle natural viurà diferents episodis d'inundació. La ruïna opera, doncs, com una frontissa que rumoreja l'evidència que el territori de la Pletera continua vulnerable davant infinites mutacions. 

 
 

Isadora Willson

Miratges  

2015-2018

Video: 64'46'' i edició de postals    

 

El treball gravita entorn dues qüestions: la memòria i la idea d'especulació. En relació amb la memòria, es rescaten diferents relats vinculats a la zona de la Pletera -en les fases de preurbanització, urbanització i desurbanització- mitjançant una col·lecció  d'entrevistes a diversos veïns que, amb els seus records, permeten construir una mena d'intrahistòria del lloc. A partir d'aquest material documental es construeix un imaginari de la Pletera de caràcter coral, en l'interior del qual conviuen diferents experiències i diferents percepcions del lloc. Així mateix,  el projecte proposa reconduir la idea d'especulació que travessa la Pletera des del vessant econòmic (urbanització) i ecològic (regeneració) fins a la ficció: una sèrie d'aquarel·les reprodueixen el(s) paisatge(s) de la Pletera a partir del registre de les esmentades descripcions orals. El projecte es completa amb l'edició en format postal d'algunes d'aquestes aquarel·les per tal d'emfasitzar el caràcter mnemònic del treball i per afavorir un ús interactiu amb el públic.

 
 

1r i 2n cicles d'intervencions artístiques a la caseta elèctrica de la Pletera - l'Estartit

Col·lectiu Buit

 

Vídeo 

Cultural Rizoma SCCL / Rita Andreu

16min 41s

 

Lloc, memòria i salicòrnies s'ha desenvolupat en un període dilatat en el temps, tres anys de treballs d'investigació i producció artística. Atesa aquesta circumstancia temporal i buscant mantenir la tensió i l'atenció sobre el projecte, es va creure necessari programar un cicle d'intervencions artístiques en una de les casetes dels serveis elèctrics que hi ha a l'indret. La periodicitat va ser bimensual i les intervencions es farien sobre els100m de mur blanc de la caseta.

 

Per tal de fer-ho possible, el col·lectiu local BUIT vam agafar el compromís de coordinar el cicle d'intervencions i de tenir cura dels artistes en les necessitats de producció, allotjament i acompanyament. Als artistes convidats se'ls demanava que busquessin una connexió amb el lloc, que la seva aportació fos des de La Pletera i no tant, per a la Pletera. De mica en mica van convertir l'espai en una mena d'obrador on natura, art, espai públic i públics, es relacionaven de manera fluida.

 

Les intervencions a la caseta s'han desenvolupat mentrestant se succeïen els treballs de desurbanització i restauració de la maresma, implicant això que l'entorn de la caseta es trobava en un procés de transformació accelerada. Aquesta singularitat ha fet que la percepció de l'espai hagi influït de manera diferent en el treball de cada artista, també el públic que ens ha acompanyat ha percebut l'espai canviant de la Pletera.

 

Artistes 1r cicle (19.11.16-31.08.17): Mar Serinyà, Jofre Oliveras,Pep Aymerich & Jordi Esteban, INDI i Nico Feragnoli

Artistes 2n cicle (30.09.17-31.08.18): Barbara Cardella, n'UNDO, Job Ramos, Lúa Coderch i Pere Noguera