CONVOCATÒRIES 2015

 
 
 
 

CONVOCATÒRIA ART JOVE

 

(A) Art Jove Producció

(B) Art Jove Mediació

 

L'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria Art Jove per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d'Art Jove al llarg de l'any 2016. Es diferencien dos apartats: els Premis Art Jove per a la producció de projectes i les Beques Art Jove per a la mediació de projectes. Els primers es destinen a la producció de projectes de creació en arts visuals, mentre que els segons es dediquen a l'assaig en processos de mediació.

 

Al seu torn, cada apartat es divideix en dos àmbits d'actuació: projectes residents i projectes en col·laboració. Pel que fa als primers, es tracta de projectes per desenvolupar en el marc de la Salad'Art Jove. Pel que fa als segons, es tracta de projectes que es desenvolupen per mitjà de la col·laboració amb diferents institucions culturals i artístiques del territori català, com és ara: el MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona; el Centre d'Art La Panera; Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona; el Museu Nacional d'Art de Catalunya; Lo Pati Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, i ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies. Tots els projectes seleccionats poden rebre el suport d'Hangar per produir-los.

 

 

(A2.3)

Modalitat d'acció

 

Projecte en relació amb l'acció, en el qual es posi en joc qües­tions relatives a la performance i la teatralitat que prevegin la possibilitat d'emprar l'espai de La Carbonera o altres espais de la ciutat de Girona.

 

El projecte que se seleccioni en aquesta modalitat compta amb el suport de Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona, que facilitarà un espai de residència a la ciutat de Girona per un període mínim de 15 dies i màxim d'un mes, a fi de produir el projecte seleccionat. El centre també facilitarà informació sobre les característiques d'aquesta modalitat a totes les persones que ho sol·licitin mitjançant un correu electrònic adreçat a la Sala d'Art Jove: artjove.bsf@gencat.cat.

 

Se seleccionarà un màxim d'1 proposta.

Dotació econòmica: 1.200€

Més informació aquí

 
 

VIDEOMAPPING

En col·laboració amb el Festival Internacional de Mapping de Girona

 

Destinataris: Artistes visuals professionals, nacionals i internacionals, majors d'edat, que vulguin desenvolupar un projecte site specific en el camp audiovisual del mapping a través d'una estada dos mesos a la ciutat.

 

Residència: del 27 de juliol al 30 de setembre de 2015

Termini: 29 de maig de 2015

Resolució: 5 de juny de 2015

 

Consulta el web del Festival Internacional de Mapping de Girona aquí

 

Consulta les bases

convocatoria-mapping-web-bolit.pdf (96,10 KB)

 

CONVOCATÒRIA INTERCANVI AMB LO PATI

En col·laboració amb Lo Pati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre

 

Creació a l'espai de residència d'un projecte site specific a l'entorn del patrimoni natural de les Terres de l'Ebre, pel que fa a Lo Pati; i a l'entorn de Girona i territori (ribes del Ter, vall de Sant Daniel i entorn natural de les comarques gironines), pel que fa al Bòlit, a mode de lectura contemporània del medi natural i rural.

 

Destinataris: artistes visuals de Girona i comarques; Tarragona i Terres de l'Ebre, majors d'edat. 

 

Període de la residència a Lo Pati: del 14 al 25 de setembre de 2015

Període de la residència al Bòlit: del 15 al 25 de juny de 2015

Termini: 29 de maig de 2015

Resolució: 5 de juny de 2015

 

Consulta les bases

convocatoria-lo-pati-web.pdf (93,79 KB)

 

ALTRES USOS

 

Es pot fer ús de l'espai de residència del Bòlit, a més, en altres dos formats:

 

1.                 Invitació: cessió gratuïta a artistes i/o agents culturals, per a projectes relacionats amb la ciutat de Girona

2.                 Cessió de l'espai a preu públic per a artistes que desitgen desenvolupar un projecte a la ciutat de Girona

 

Els resultats es presentaran dins de la programació del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona.

 

Segons les convocatòries, s'establiran els criteris de selecció de propostes específiques i adients a cada necessitat i projecte.

 

Les residències poden ser individuals o sol·licitades per entitats vinculades al món cultural, sempre que les persones que s'estiguin temporalment a la residència no siguin més de dos.

 

 

 

CONVOCATÒRIES 2014

 

1.      Producció i creació d'un projecte en vídeo que suposi una lectura artística contemporània del patrimoni cultural de la ciutat

Destinataris: artistes visuals, majors d'edat. Els artistes de Girona i comarques poden ser artistes residents sense emprar l'estudi, si així ho prefereixen, i la dotació econòmica serà la mateixa.

 

2.      Videomapping. En col·laboració amb el Festival Internacional de Mapping de Girona

Destinataris: artistes visuals nacionals i internacionals, majors d'edat. Els artistes de Girona i comarques poden ser artistes residents sense emprar l'estudi, si així ho prefereixen, i la dotació econòmica serà la mateixa.

 

3.      Projectes creatius, de recerca o d'investigació en arts visuals (projecte de lliure elecció)

Destinataris: artistes, comissaris i investigadors en arts visuals nacionals i internacionals, majors d'edat. Les persones interessades de Girona i comarques poden tenir la consideració de residents del Bòlit sense emprar l'estudi, si així ho prefereixen, i la dotació econòmica serà la mateixa.

 

4.      Creació als espais de residència amb conveni d'intercanvi amb el Bòlit: Addaya, Centre d'Art Contemporani d'Alaró (Mallorca) i Centre d'Art 1646 de la Haia (Holanda)

Destinataris: artistes visuals de Girona i comarques, majors d'edat.

El període de residència al Centre d'Art 1646 de la Haia és del 13 de setembre al 13 d'octubre de 2014.

 
 

Termini: 30 de juny de 2014 - tancat

convocatories-residencies-2014-cat.pdf (93,05 KB)

 
 

Comunicat resultats convocatòries 1, 3 i 4

comunicat-brgc-1-3-i-4.pdf (32,27 KB)

 
 

Comunicat resultats convocatòria 2

comunicat-brgc-2.pdf (29,93 KB)

 
 

CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIES

ETAC (ESPAI TRANSFRONTERER D'ART CONTEMPORANI)

 

L'ETAC és un projecte que compta amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, en el marc de la convocatòria de projectes CULTURA 2013, que vol crear una estructura cooperativa entre centres d'arts visuals contemporànies i esdevenir una plataforma de creació de públics per a l'art contemporani establint un programa de residències per a artistes.

 

Dotació:  2.800€ + 700€ per desplaçaments

Període de residència: del 25 d'octubre de 2014 al 31 de març de 2015

 

Termini: 26 de setembre de 2014 -tancat

Resolució:  8 d'octubre de 2014

 

Més informació i bases aquí i en el següent document

 
 

etac-cat.pdf (219,70 KB)