SEMINARI

 

 

Seminari Internacional

 

"Polítiques d'arxiu. La noció d'arxiu i les pràctiques artístiques contemporànies"

 

19, 20 i 21 de desembre de 2011

Facultat de Lletres

Universitat de Girona