CONVOCATÒRIA BÒLIT MENTOR 2020-2021

 

CONDICIONS REGULADORES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE COMISSARIAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BÒLIT MENTOR 2020-2021

 

Selecció d'un projecte de comissariat consistent en desenvolupar propostes de creació i educació artística dins el marc del programa Bòlit Mentor.

 

El projecte haurà d'incloure la proposta de quatre artistes per quatre projectes de residència a quatre instituts d'educació secundària (Institut Santiago Sobrequés i Institut Carles Rahola de Girona, Institut Josep Brugulat de Banyoles i Institut Castell d'Estela d'Amer).

 

Dotació: 5.500€

 

Termini: 31 d'agost de 2020

 

Consulta la convocatòria i l'annex

Ves a l'e-tauler

edicte-bolit-mentor-2020_21-def.pdf (264,95 KB)

 
 

BEQUES INTERCANVI AMB LA CHAMBRE BLANCHE I RAD'ART

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE DUES BEQUES PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA INTERCANVI AMB LA CHAMBRE BLANCHE (QUÉBEC) I EL PROJECTE RAD'ART DE L'ASSOCIAZIONE ARTÉCO (ITÀLIA)

 

La Chambre Blanche

Dotació: 3.100€ (1.500€ manutenció, 1.000€ projecte i 600€ desplaçaments)

Període de residència: del 15 de setembre al 28 de novembre de 2020

Termini: 13 de juliol de 2020

 

Projecte Rad'Art

Dotació: 1.650€ (500€ manutenció, 1.000€ projecte i 150€ desplaçaments)

Període de residència: del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2020

Termini: 13 de juliol de 2020

 

Consulta la convocatòria 

Ves a l'e-tauler

Consulta les bases reguladores

Tramitació en línia

edicte-bases-convocatoria-intercanvi.pdf (461,39 KB)

 

PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA VINCULAT AMB LA TÈCNICA DE LA CERÀMICA

 

BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEIS ARTÍSTICS PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA VINCULAT AMB LA TÈCNICA DE LA CERÀMICA    

 

Convocatòria en col·laboració amb l'Escola Municipal d'Art de Girona

 

L'objecte d'aquest concurs és la selecció d'un projecte de creació artística vinculat amb la tècnica de la ceràmica amb l'objectiu de promoure la creació contemporània en ceràmica a la ciutat, a través d'una estada creativa en modalitat d'artista resident.  

 

Dotació: 1.150€

Residència: del 2 de setembre al 2 d'octubre de 2020 

Termini de presentació de propostes: 17 de juny de 2020 / Ampliat fins el 2 de juliol de 2020

 

*Si l'entrada de documents es fa per Seu Electrònica heu de seleccionar l'opció Tràmit Genèric

 

Consulta la convocatòria

Ves a l'e-tauler

Consulta les bases reguladores

edicte-bases-concurs-projectes-ceramica-2020.pdf (262,05 KB)

 

INTERCANVI AMB LO PATI CENTRE D'ART DE LES TERRES DE L'EBRE

 

BASES DEL CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT DE DOS PROJECTES D'INTERVENCIÓ ARTÍSTICA EN RELACIÓ A LA NATURA I EL PAISATGE

 

L'objecte d'aquest concurs és la selecció de dos projectes de recerca i creació artística, l'un en relació als espais naturals protegits de Girona i l'altre al paisatge natural de les Terres de l'Ebre, a través d'una estada creativa en modalitat d'artista resident a les ciutats de Girona i d'Amposta, respectivament.

 

Les dues convocatòries son fruit de la col·laboració entre el Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona i Lo Pati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu de promoure la creació contemporània.

 

Dotació: 999 € (IVA no inclòs) per a cadascun dels dos projectes

Residència:  A Girona i Amposta, entre el 10 de novembre i el 10 de desembre de 2020

Termini: A Girona, 2 de juliol de 2020 / A Amposta, 17 de juliol de 2020

 

(Imatge Lo Pati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre / Ajuntament de Girona. CRDI (Generòs Mestres, atribuïda)

 

*Si l'entrada de documents es fa per Seu Electrònica heu de seleccionar l'opció Tràmit Genèric

 

Consulta les convocatòries

Lo Pati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre

Bases Convocatòria Lo Pati

 

Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

Ves a l'e-tauler

Consulta les bases reguladores

edicte-bases-concurs-projecte-recerca-i-creacio-paisatg-natural-terres-ebre.pdf (260,59 KB)