Pas peatons musical/piano. “Senyalitzem amb disseny”

Centre cívic Francesc Llobet de Vidreres

Ajuntament de Vidreres, Centre Cívic de Vidreres, i l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques de Vidreres amb Teresa Carbonell professora d’Aerografia, dibuix i pintura ens conviden a celebrar el Dia Internacional de l’Art a través de l’activitat Pas peatons musical/piano. “Senyalitzem amb disseny”

 

Pas peatons musical/piano. “Senyalitzem amb disseny”
Modificació de senyalització viaria, que serà efímer. Pintura d’un teclat de piano a la porta de Centre Cívic (pas peatons), Escola Municipal de música´. Aquest últim querará permanent.

La instal·lació tindrà lloc els dies 7, 8, 9 i 10 d’abril a diferents lloscs de la població.
Voltants de Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert.