La piràmide i el temps

Amics del Museu d’Art i Perdidos en el d’Espacio

A la seu dels Amics del Md’A, el col·lectiu Perdidos en el d’Espacio realitzarà l’activitat La Piràmide i el temps

L’Associació d’Amics del Md’A es va constituir el 1992, i té com a objectius fomentar i donar a conèixer el Museu d’Art de Girona col·laborant amb la direcció del Museu per a la consecució dels seus fins, ajudant en la conservació i millora del seu patrimoni, per mitjà de les restauracions de peces, d’acord amb l’equip tècnic del mateix Museu i treballant per a l’enriquiment cultural dels seus socis i sòcies, organitzant viatges, excursions, visites, conferències i actes de caràcter cultural.
 

Adela Vilar, Irma Zapponi, Lluïsa G. Duch i Manel Bielsa de Perdidos en el D’espacio han preparat l’activitat La piràmide i el temps. La proposta es basa en l’exposició TEMPS 10.0, que durant tot el mes d’abril es mostra a l’Espai dels Amics del Museu d’Art de Girona i que commemora els deu anys de creació del col·lectiu, (2005 – 2015). A La piràmide i el temps, el grup pren la idea de temps com a protagonista per la seva acció artística i, per tal d’indagar en aquesta noció, proposa la construcció d’una piràmide (símbol de perdurabilitat en el temps) a través de la qual el públic visitant podrà intervenir en l’acció artística.

 
Espai de l’Associació d’Amics del Md’A
C. Ciutadans, 18
Dia 11 d’abril d’11 a 14 h
 
Més informació:
Web de l’Associació d’Amics del Md’A
Facebook Perdidos en el d’Espacio