Tre Calligraphy Performance

Casa de Cultura de Girona

 

Davant de la Casa de Cultura, Carles González ens presenta una performance que és un manifest
sobre el ritme, una experimentació entre el so i la cal·ligrafia.
 
Davant de la Casa de Cultura de Girona
Plaça de l’Hospital, 6
Dia 12 d’abril a les 17 h
 
La Casa de Cultura de Girona, obrirà les seves portes per mostrar les exposicions.
 
Casa de Cultura de Girona
Plaça de l’Hospital, 6
Dia 12 d’abril de 13 a 21 h
 

Més informació:
Web de Carles González
Web Casa de Cultura