Mostra de bols exposats l’estiu passat

Associació Artistes a Cel Obert

Exposició de Bols d’Artista a Cel Obert

Artistes a Cel Obert es una associació del baix Empordà, que té com a objectiu difondre i promocionar l’art en totes les seves formes. Així com també exposar l’obra d’artistes, donar suport a nous creadors i oferir serveis educatius dins l’àmbit artístics.

 

Associació Artistes a Cel Obert
Passeig de les Acàcies, 18
Rupià
Dia 13 d’abril d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

 
Més informació:
Web Associació Artistes a Cel Obert
Facebook Associació Artistes a Cel Obert