Acció gestual de Mª Àngels Feliu

Associació d’Amics del Md’A

A la seu dels Amics del Md’A, l’artista Mª Àngels Feliu realitzarà una acció gestual consistent en la creació d’un petit jardí japonès, amb el resultat d’un vitrall modernista.

L’Associació d’Amics del Md’A es va constituir el 1992, i té com a objectius fomentar i donar a conèixer el Museu d’Art de Girona, tot col·laborant amb les institucions i entitats que en siguin titulars. Col·laborar amb la direcció del Museu per a la consecució dels seus fins. Ajudar en la conservació i millora del seu patrimoni, per mitjà de les restauracions de peces, d’acord amb l’equip tècnic del mateix Museu. Treballar per a l’enriquiment cultural dels seus socis, organitzant viatges, excursions, visites, conferències i actes de caràcter cultural
 
Espai de l’Associació d’Amics del Md’A
C. Ciutadans, 18
Dia 12 d’abril d’11 a 14 h
 
Més informació:
Web de l’Associació d’Amics del Md’A